Jednorázové poplatkyInstalace Cena
Home OptiMax 1,- Kč
malá instalace "na klíč" 1 200,- Kč
malá instalace "na klíč" - závazek na 2 roky 1,- Kč
velká instalace "na klíč" 2 400,- Kč

Aktivace Cena
Home Premium mini 2 399,- Kč
Home Premium od 499,- Kč 1,- Kč
Home Premium v domech s datovými rozvody Airweb 599,- Kč
Home OptiMax 599,- Kč
Telefonní linka 1 199,- Kč

Zařízení Cena
Home Premium zdarma
Home Optimax zdarma
Tel. přístroj od 299,- Kč

Typy instalace


Typ Popis Cena
malá instalace
 • technik přiveze kabely, instaluje a konfiguruje zařízení a předvede funkčnost zapojení
 • instalace kabelového svodu max. do 30 m, včetně do max. dvou průrazů zdí do max. 50 cm, včetně instalace max. 5-ti metrů lišt
 • flex. přívod pro síť. napájení 230 V do max 5-ti metrů
 • instalace výložníku na zeď nebo na plochou střechu (je-li to nutné, např. odpadá
 • instalace výložníku v případě již instalovaného výložníku zákazníka)
 • instalace vnejší jednotky na výložník
 • max. 30km od sídla společnosti Airweb
 • potvrzení předávacího protokolu
1 200,- Kč
velká instalace
 • jako malá instalace +
 • délka kabelových rozvodů UTP kabelem přesahuje součtem 30 metrů
 • montáž více než 5-ti metrů lištových rozvodů
 • více než dva průrazy zdí nebo každý průraz zdi přesahující 50 cm.
 • flex. přívod pro síť. napájení 230 V delší než 5 metrů
 • uchycení UTP kabelu pro zařízení pomocí horotechniky
 • cena materiálu nad "malá instalace"
2 400,- Kč